היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האישפוז
מחבר: יובל וייס, יאיר בירנבאום, שלמה מור-יוסף מחקרי מדיניות

הקשר בין הטיפול הניתן לפרט בקופות-החולים והטיפול בבתי-החולים נעשה מורכב יותר בתוך ההתפתחויות הדמוגרפיות, הטכנולוגיות והמבניות במערכת הבריאות.

לעתים אף נגרם נתק של ממש ברצף הטיפול בחולה, בעת שהוא חוזר לשירותי המרפאה לאחר אשפוז, או ביציאתו מהם לצורכי אשפוז. העבורה דנה בסוגיה הזו, ברציפות השירותים ובתיאום ביניהם. המחברים מעלים הצעות לשינויים בנקודות הקשר. בין ההצעות הקמת משרד קשר רפואי בכל בית-חולים; התאמת נציג אישי לחולה בתוך בית-החולים; יצירת זיקה למחלקת אם לחולים; ויצירת ממשק מכוון בין מערכות המידע בכל ארגוני הבריאות.
המאמר פורסם בדו”ח השנתי, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005,   בחלק “סוגיות מוחדות”

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן