המדיניות כלפי בתי-ספר אקסטרניים
מחבר: זאב בנימין בגין, חיים אדלר, ג'ואן האריסון, תמר הורוביץ, אריה לוי, ריטה סבר, יעקב קופ מחקרי מדיניות

מטרת העבודה היתה לבדוק את ההתאמה בין מדיניות משרד החינוך להעלות את מספר הזכאים לתעודת בגרות, לבין הנעשה בחינוך האקסטרני התיכוני: האם יש מה לשפר בחינוך האקסטרני התיכוני בכיוון של שיפור הסיכוי של התלמידים לקבל תעודת בגרות.

הוועדה התמקדה בעניינם של הנבחנים האקסטרניים הקטינים, המצויים בגיל בית-הספר התיכון ותחת חסותו של משרד החינוך. כיוון שכך, לא עסק הצוות המקצועי בתופעה הרחבה יותר, של בתי-ספר האקסטרניים המיועדים לאוכלוסייה מבוגרת.

 

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת החליטה ב29- בנובמבר 1995 על הקמת ועדת משנה לבדיקת בתי-הספר האקסטרניים. בראש הוועדה עמד ח"כ ד"ר זאב בנימין בגין, אשר פנה למנהל המרכז לחקר המדיניות החברתית לסייע לו בבחינה המקצועית של הנושא. המרכז ארגן צוות מומחים אשר השתתף בדיוני הוועדה וקיים מספר פגישות. הצוות כלל את החוקרים  פרופ' חיים אדלר,  ראש תחום החינוך במרכז, ד"ר ג'ואן האריסון מאוניברסיטת בר-אילן, פרופ' תמר הורוביץ מאוניברסיטת בן-גוריון, פרופ' אריה לוי מאוניברסיטת תל אביב, ד"ר ריטה סבר מהאוניברסיטה העברית, ופרופ' יעקב קופ, מנהל המרכז. הצוות הגיש את מסקנותיו והמלצותיו אומצו על-ידי ועדת החינוך של הכנסת.

המאמר גם מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1997.

 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך