המחלקה לעלייה ולקליטה בסוכנות היהודית: חלופות לשינוי 1987
מחבר: ישראל כ"ץ, אריה גלוברזון, ג'ימי וינבלט, יוסף נייפריס, יעקב קופ מחקרי מדיניות

יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית ביקש לראשונה ב-1985 מהמרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל לבדוק את המחלקה לעלייה ולקליטה. קיבלנו על עצמנו את המשימה מתוך הכרה כי נושאי העלייה והקליטה וטיפולם הינם מהנושאים המרכזיים במדיניות החברתית-כלכלית של מדינת ישראל ושל הסוכנות היהודית.

אנו סבורים שההיערכות המתוקנת לטיפול בעלייה ובקליטה כמוצע בדו"ח מבטיחה את הגמישות הדרושה להתאמת המבנה והארגון של המחלקה לצורכי ההיקף של גלי עלייה שונים ולתנודות בהם.

מאמר מקוצר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1987-1988, ונקרא "לחידוש דרכי הטיפול בעליה וקליטה."

המאמר יסופק לפי בקשה.  

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי מאת: ג’וני גל, רוני בר-צורי