המכללות הן המקור העיקרי לעלייה המשמעותית במספר הסטודנטים

2014 p15 heb