הממד השוויוני בפעילות שירותי הרווחה האישיים
מחבר: יוסף קטן מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים מטפלים ביחידים ובמשפחות שאינם מסוגלים או מתקשים להתמודד עם חסכים ומצוקה, המהווה את החוליות הרופפות והפגועות ביותר בחברה.

שאלת השוויוניות בפעילות שירותי הרווחה האישיים בחנו תוך התייחסות לממדים שונים: זמינות של שירותי רווחה אישיים זהים בהיקף ובטיב לאוכלוסיות בעלות צרכים דומים; גישה פתוחה ושווה לסוכנויות המספקות שירותים; השימוש בפועל בשירותים על-ידי האוכלויות הנסקקות להן דומה; שוויוניות בהקצאת משאבים לאזורים, ליישובים ולמגזרים שונים של האוכלוסייה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1996, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך