הממשלה הבאה תהיה חייבת לקצץ פעילויות ולבטל פטורים

במחסנית לא נשארו יותר מדי מהלכים כדי לפתור את בעיית הגירעון הגדל