הנהגות מקומית מובילות לשינוי – "אפשר גם אחרת": דגמי הצלחה ברשויות מקומיות
מחבר: אריה הכט מחקרי מדיניות

המצוקות של ערי הפריפריה בישראל עולות מעת לעת על סדר היום הציבורי תוך הפניית תשומת הלב לממדי האבטלה, רמת ההכנסה הנמוכה, ההישגים הנמוכים של מערכות החינוך, ההגירה השלילית ורמת הדיור הנמוכה. כל אלה ממדים שונים של הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה המאפיינת יישובים אלה לאורך שנים רבות.

בבסיס העבודה שנעשתה הוצגה השאלה של הקידום החברתי-כלכלי של היישובים מזווית שונה: האם ניתן לזהות נסיבות המאפשרות להנהגה המקומית, או לרשות המקומית לערוך שינוי יסודי באורח מכוון ולהגיע לתוצאות. העבודה מפנה את הזרקור למקומות שהצליחו, שהוכיחו ש"אפשר גם אחרת". אנו מצביעים על מספר ישובים בהם התחולל שינוי משמעותי ושיטתי, שהיה מכוון להעלות את הרמה החברתית-כלכלית של התושבים ואת הדימוי של היישוב.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

איחודי רשויות בשלטון המקומי מאת: צוות מרכז טאוב