הנשים הערביות משכילות יותר – אז למה הן עדיין לא מוצאות עבודה?

מחקר שפרסמנו לאחרונה במרכז טאוב מראה כי הישגיהן הלימודיים של נשים ערביות השתפרו מאוד בשנים האחרונות.