הסכום המושקע בתלמיד תיכון בישראל נמוך ב-$3,568 מהסכום במדינות מפותחות אחרות

MONDAY Heb