הסקר החברתי – 2004
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

זה חמש שנים שמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל עורך סקר דעת קהל לבדיקת עמדות הציבור בסוגיות שונות של המדיניות החברתית.

הסקר מהווה כלי משלים לניתוח ההקצאה לשירותים חברתיים, בהציגו את חוות דעתם של מקבלי השירותים – כלל הציבור, והוא מעשיר את הדיון המשולב המתקיים במרכז במדיניות כלכלית וחברתית, בהתייחסו לנושאים העיקריים בתחומים החברתיים – חינוך, בריאות, פערים חברתיים, ביטחון אישי, הכנסה ותעסוקה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך