הסקר החברתי – 2006
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית עורך זו השנה השביעית את הסקר החברתי. מדובר בסקר דעת קהל, אשר נועד להתרשם מתחושת הרווחה ומתחושת הביטחון החברתי של הציבור בישראל, ומעמדותיו בסוגיות חברתיות שונות.

כמדי שנה גם השנה הקפדנו להמשיך ולשאול מספר שאלות בניסוח זהה לשנים קודמות, כדי להבטיח שבתחומים אלה, בהם נשאל הציבור כמה וכמה פעמים, תהיה בידינו אינדיקציה למגמות ברורות בעמדותיו. כמו כן, שוב כבשנים קודמות, שאלנו מספר שאלות חדשות בתחומים, הנוגעים לרווחת הציבור, שנבחרו בשל היותם במוקד הדיון הציבורי לאחרונה. הסקר מהווה תוספת חשובה והשלמה לתמונת המצב החברתית הכלולה בדו"ח השנתי של המרכז.

ערכנו השנה שלושה סקרים (בפברואר, ביולי ובספטמבר), חלקם מלאים וחלקם כללו את שאלות "מדד טאוב". כל אחד מהמועדים מייצג תקופה שונה של השנה, להלכה לפחות, בכל הנוגע לחברה ולכלכלה, ולממדים הביטחוניים והמדיניים. שנת 2006 הייתה עמוסת תהפוכות ומעניין לבחון, האם ועד כמה האירועים התכופים לאורך השנה השפיעו על תחושת הביטחון החברתי של הציבור כמתבטא ב"מדד טאוב" ועל יתר תוצאות הסקר. סקר פברואר נערך בתקופה שבראשות הממשלה עמד עדיין אריאל שרון, והתחזיות להמשכיות תהליכי ההתאוששות הכלכלית והמדינית היו בשיאן. סקר יולי נערך לאחר הקמת הממשלה החדשה בראשות אהוד אולמרט ולאחר שמערכת הבחירות הדגישה את "סדר היום החברתי", וסקר ספטמבר נערך לאחר תום מלחמת לבנון השנייה ועם ראשית החזרה לשיגרת החיים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2006, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך