הסקר החברתי – 2007
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית עורך זה כמעט עשור את הסקר החברתי – סקר עמדות הציבור בסוגיות חברתיות שונות.

הסקר נועד להצביע על תחושת הרווחה ותחושת הביטחון החברתי של הציבור בישראל ועל עמדותיו בסוגיות חברתיות שונות. גם השנה הקפדנו, כמדי שנה, להמשיך ולשאול מספר שאלות בניסוח זהה לשנים קודמות, כדי שתהיה בידינו התרשמות על המגמות שהתפתחו בעמדות הציבור. עם זאת, הוספנו מספר שאלות חדשות, בתחומים שהערכנו שהם עומדים במוקדי הדיון הציבורי לאחרונה. הסקר מהווה תוספת חשובה לתמונת המצב העולה מהדו"ח השנתי של המרכז, בהצביעו, באופן כללי, על המשך המגמות שנצפו בשנים האחרונות.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך