הסקר החברתי – 2009
מחבר: נחום בלס, דלית נחשון-שרון מחקרי מדיניות

הסקר החברתי של מרכז טאוב ו”מדד טאוב” מציגים  ממד משלים לתמונת המצב החברתי, המוצגת בדו”ח המרכז על מצב המדינה בתחומים השונים. 

תוצאות הסקר מגלות חברה, שרמת שביעות הרצון שלה מההתפתחויות שחלו בתחומים החברתיים בשנה האחרונה נמוכה לעומת השנה שעברה. הציבור ער להתרחבות הפערים הכלכליים-החברתיים, וסבור שהממשלה, למרות כל הציפיות המופנות כלפיה, איננה תורמת לסגירת הפערים אלא אף להעמקתם הנוספת. הציבור סבור, שהשגשוג הכלכלי היטיב בעיקר עם האוכלוסייה המבוססת ופחות עם האוכלוסייה החלשה. בשנים האחרונות נפגע הביטחון החברתי של הציבור גם מהתגברות תחושת החשיפה לאלימות.

המאמר מופיע כפרק בדו”ח השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן
מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך