העברות הכנסה תוך-דוריות בביטוח זיקנה
מחבר: לאה אחות, יהודה גבע מחקרי מדיניות

בעזרת ממצאי המחקר נבחנו מספר סוגיות מדיניות  כמו האחדת גיל הפרישה של גברים ונשים, גביית מס הכנסה מקיצבת זיקנה, ושינוי בשיטת ההצמדה של הקיצבה.

הפירסום יסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך