העולים מחבר העמים בין התבדלות לאינטגרציה
מחבר: משה ליסק מחקרי מדיניות

סקירה זו מציגה סיכום ראשוני של מחקר אשר ביקש ללמוד על המגמות התרבותיות השונות המתרוצצות בקרב חוגים מסויימים של העולים מחבר העמים.

הפירסום יסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי מאת: ג’וני גל, רוני בר-צורי
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך