העשירון התחתון בחובות וענף ההייטק במצוקת כוח אדם

דוח תמונת מצב המדינה של מרכז טאוב 2019 קובע כי חמישית מעניי ישראל שקועים בחוב הגדול בממוצע פי 8 מהכנסתם השנתית.