הפערים במערכת החינוך הם הגדולים ביותר בעולם המפותח באופן עקבי

2014 p5 heb