הפער בין ה-OECD לישראל בתחום ההוצאה הציבורית על בתי ספר על-יסודיים הולך וגדל

2014 p11 heb