הצטמצמו פערי ההכנסה בין יהודים לערבים בני 75 ויותר

2014 p60 heb