הצעה להקמת מרכז משוב למערכת החינוך בישראל
מחבר: זהבה שש מחקרי מדיניות

עבודה זו באה לבסס את הצורך בהקמת מרכז משוב למערכת החינוך בישראל ולהתוות קוים לארגונו ולהפעלתו.

המרכז המוצע אמור לספק3 למערכת החינוך משוב על תוצריה ותפוקותיה. תפקידים אחרים שמרכז כזה יכול למלא, ואשר אינם קשורים למדידה תוצרים, נעשים היום על ידי פונקציות שונות – בתוך משרד החינוך ומחוצה לו.

המאמר גם מופיע כפרק בפירסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1988-1989, וגם כנייר מדיניות ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך