הצעה לרפורמה במשטר חדלות הפירעון בישראל
מחבר: אשר מאיר תקציר מדיניות

התקציר מפרט את הבעיות במשטר חדלות הפירעון האישית בישראל, ומציע רפורמה שתיטיב את מצבם של החייבים באמצעות ביטול הסנקציות המוטלות עליהם, שיפור המסלול המוצע למתן הפטר מחובות ויצירת מאגר נרחב של מידע אשראי זמין

היחס כלפי חייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום חובם בישראל נחשב לנוקשה בהשוואה בין-לאומית, והמשטר הנהוג כיום פוגע הן בחייבים והן במערכת האשראי כולה. תקציר מדיניות זה מציע כמה אופציות לרפורמה מקיפה במשטר חדלות הפירעון של יחידים בישראל, שעשויות לשפר את המצב.