הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1990-1991

הפירסום השנתי של המרכז שדן השנה בניתוח הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – כוחן וגבולותיהן, וסוגיות נבחרות אשר עולות היום לדיון בממשלה, בכנסת, בקהילייה האקדמי והמקצועית, ובציבור הרחב.

הדו"ח השנתי של המרכז סוקר הנושאים הבאים:

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים, יעקב קופ, יואל בלנקט
הקצאת משאבים ציבוריים למערכת החינוך, רות קלינוב
שירותי הרווחה האישיים בין עשור לעשור, יעקב קופ, דלית שרון
העברות הכנסה תוך דורית בביטוח זיקנה, לאה אחדות, יהודה גבע
מבנה המגזר ומאפייני המיסוי שלו בישראל, ג'יצי ויינבלט
מיסוי תרומות לארגונים ללא כוונת רווח, ג'ימי ויינבלט
מיסוי מלכ"ר – השוואה בינלאומית, ברטון וייסברוד

הפירסום יסופק לפי בקשה.