הקצאת משאבים ציבוריים לחינוך
מחבר: רות קלינוב מחקרי מדיניות

מאז ומתמיד היה המיגזר הציבורי מקור המימון של מערכת החינוך בישראל. אולם מאז סוף שנות ה70 הביאו המאמצים להורדת שיעור האינפלציה והקטנת הגירעון במאזן התשלומים, לניסיונות חוזרים ונשנים להקטין את הגירעון הציבורי, והדבר השתקף בקיצוץ תקציב החינוך של המיגזר הציבורי.

כפי שיוצג במאמר היה תהליך זה מלווה במידה מסויימת של החלפת מימון ציבורי במימון פרטי. במצב דברים זה – עולות מאליהן שאלות של שוויון חברתי. לבסוף, כאשר מוקפא המימון הציבורי, נודעת חשיבות יתרה לסוגיות עלות-תועלת וכמה מהן יידונו להלן.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתציים ,1987-1988, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך