הקצאת משאבים ציבוריים למערכת החינוך – סדרי עדיפויות

הפירסום יסופק לפי בקשה.