השירותים בשנות השמונים – נקודת תפנית
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

מדיניות הרווחה בשנות השמונים נמצאת על פרשת דרכים.

בשנים שלו, יותר מאשר בעשור הקודם, נתקלים מעצבי המדיניות בפני מגבלת משאבים חמורה. ברוב השנים נאבקו מגזרים שונים על נתחי משאבים נוספים שהועמדן לרשות המשק בתהליך הצמיחה הכלכלית. בדרך כלל נעשתה פשרה כלשהי בין המגזרים המתחרים, ובמסגרת זו נהנו השירותים החברתיים מגידול מסוים – אם פחות ואם יותר ממגזרים אחרים. בתהליך זה נמשך הגידול בתקציב הממשלתי, על אף ההאטה בצמיחת המשק.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק