השפעת השינויים הצפויים בשיעורי המס על מעמד הביניים
מחבר: איל קמחי, קיריל שרברמן מחקרי מדיניות

על רקע המצוקה התקציבית הנוכחית החליטה הממשלה להעלות את המע”מ באחוז החל מספטמבר, וכן להעלות את שיעורי מס ההכנסה ואת תשלומי הביטוח הלאומי המושתים על בעלי ההכנסות הגבוהות החל מ-2013.

 בכך היא הרחיקה לכת אפילו יותר מוועדת טרכטנברג, שאת המלצותיה בתחום המיסוי אימצה הממשלה באופן חלקי בלבד בסוף שנת 2011. ההחלטות החדשות אמנם פוגעות בכל שכבות האוכלוסייה, אך הפגיעה במעמד הביניים היא הקטנה ביותר. עם זאת, סביר להניח שעוד יהיו העלאות מס נוספות ו/או קיצוצים בתקציב שעלולים להפוך מסקנה זו.

המאמר מופיע כפרק בדוח השנתי של המרכז: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך