השקעות גבוהות יותר בהון קשורות לפריון עבודה גבוה יותר בכל ענפי הייצור

2014 p33heb