השתקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה
מחבר: טוביה חורב מחקרי מדיניות

רמת הבריאות של האוכלוסייה בישראל נמצאת במגמת שיפור מתמשכת. מדדים שונים מצביעים על השיפור שחל – מדד תוחלת החיים, המדד של תמותת תינוקות, ומדדים שונים לגבי התחלואה ורמתה. אולם, לצד מגמת השיפור הכללית, קיימים בישראל פערים בין קבוצות שונות בכל אחד מהממדים הללו, במידת הסיכון לחלות, ברמת האיבחון וברמת הטיפול. קיימות אף אינדיקציות לכך, שהפערים גדלים ונמצא קשר בינם לבין התרחבות הפערים החברתיים-כלכליים בישראל. הפערים בולטים במיוחד בהשוואת רמת הבריאות של המגזר היהודי והערבי.

ד"ר טוביה חורב ערך בדיקה מקיפה של התהליכים שעבר חוק ביטוח הבריאות מאז אישורו בכנסת לפני עשור בדיוק (ביוני 1994). הוא מציג בפנינו את ממצאי הבדיקה שערך, כדי ללמוד על השינויים שחלו במהלך העשור במדיניות הבריאות. עבודתו של ד"ר חורב מעמידה את ההתפתחויות אל מול הכוונות שהיו טמונות בחקיקה והוא קורא לבלום את ההתפתחויות, שהסיטו את הרפורמה מדרכה המרכזית, בהשלמת החקיקה של חוק היסוד: זכויות חברתיות, אשר יכלול בתוכו גם את הזכות לשירותי בריאות הולמים שלא ניתן יהיה לפגוע בה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר