התכנית "החדשות הלילה" על מחקר המקצועות שבסכנת מחשוב