התכנית "הכל כלול" על דוח מצב המדינה 2015
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

התכנית "הכל כלול" בערוץ 10 מציגה את המחקר שעוסק במקצועות בסיכון ואת המחקר על מצבם החברתי-כלכלי של צעירים בישראל