התכנית להפעלת יום חינוך ארוך: היבטי עלות וכוח אדם
מחבר: נחום בלס, יעקב קופ מחקרי מדיניות

במהלך שנות השמונים התרחש במערכת החינוך תהליך של קיצוצים תקציביים, אשר אחד מביטוייו הבולטים, היא התקצרות שעות הלימוד בבתי ספר ובגנים.

כ"פיצוי" על הקיצוצים החל להתפתח "החינוך האפור", שגרר טענות גדבר התחזקות המגמות לאי שוויוניות בחינוך. אחת התגובות של המערכת על התפתחות זו מתגבשת עתה בתכנית להנהגת יום חינוך ארוך, תכנית המשתלבת במגמה הכללית של מעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים.

מחקר זה עוסק במשמעויות של הפעלת התכנית ליום חינוך ארוך.

המאמר יסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך