התנדבות

שאלות בנושא התנדבות במרכז טאוב אפשר לשלוח לטובה כהן בדוא"ל tovac@taubcenter.org.il