התמחות

מרכז טאוב פועל כדי להציג לצעירים בישראל את הסוגיות החברתיות שהמדינה מתמודדת עמן כיום.

אחת הדרכים ללמוד על נושאים אלו היא להתנדב או לפעול כמתמחה במרכז טאוב. אפשרויות ההתנדבות וההתמחות פתוחות בפני צעירים מוכשרים ובעלי מוטיבציה מישראל ומחו"ל כאחד, ומתמקדות בתחומי מחקרי מדיניות ופעילות הפצה. בשדה מחקר המדיניות אפשרויות הפעילות כוללות מעורבות במחקר, כתיבה וניתוח מידע, ובשדה ההפצה נכללים פעילות במדיה החברתית, תכנון אירועים, קשרי ממשל וגיוס תרומות. למידע נוסף על אפשרויות התמחות או התנדבות, פנו אלינו במייל info@taubcenter.org.il.