התמחות

שאלות בנושא התמחות במרכז טאוב אפשר לשלוח לטובה כהן בדוא"ל tovac@taubcenter.org.il