התפתחות שירותי הרווחה האישיים: תהליכים ומגמות בשנות השמונים ובראשית שנות התשעים
מחבר: יוסף קטן מחקרי מדיניות

עבודה זו מבקשת לסקור ולבחון תהליכים ומגמות בהתפתחות שירותי הרווחה האישיים בשנות ה-80 ובראשית שנות ה-90.

הפירסום יסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך