התרחבו פערי ההכנסה בין יהודים לערבים בני 74–65

2014 p59 heb