וכל העם רואים את הקולות: הומוגניות וסקטוריאליות בתקשורת
מחבר: דב שנער מחקרי מדיניות

בחמישים שנות קיומה של המדינה, הסביבה התקשורתית השתנתה לחלוטין: חל גידול כמותי ושיפור איכותי במשאבי תקשורת טכנולוגיים ואחרים; דפוסי ארגון, מבנה ומימון התגוונו; תפיסות רעיוניות השתנו והתחדשו צרכים, יצירות ומוצרים תקשורתיים.

כמו בסביבה החברתית-תרבותית היותר רחבה, המשמעויות של השינויים הללו ניתנות להבנה במונחים של השינויים בשוקי היזמות, התעסוקה, היצירה והצריכה, הניהול וההגדרות המקצועיות. ההקשרים, המאפיינים, התהליכים והמגמות העיקריים של שינויים אלה בסביבה התקשורתית בישראל הם הנושאים המרכזיים בפרק זה. הדגש העיקרי מושם על המידות השונות של אחידות ופלורליזם בחברה ובסביבה התקשורתית; והשינויים באופי וברמות של אינטגרציה וסקטוריאליות.

המאמר מופיע כפרק בספר פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי".

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך