וקיבצתי אתכם מן העמים: תהליכי עלייה וקליטה
מחבר: ריטה סבר מחקרי מדיניות

ישראל היא חברה של מהגרים: כ40- אחוז מאוכלוסייתה היהודית הם מהגרים דור ראשון ו40- אחוז נוספים הם דור שני שכבר נולד בארץ. שיעורים אלה גבוהים מאד אפילו בהשוואה לארצות הגירה אחרות כמו אוסטרליה, שבה מהווים המהגרים, ילידי ארצות שונות, 21 אחוז מאוכלוסייתה; או קנדה – 16 אחוז.

ההגירה לישראל מתרחשת לא כתהליך רציף, אלא ב"גלים", שמקורם בהתרחשויות משבריות, בדרך-כלל, מחוץ למדינת ישראל, שאינן מושפעות על-ידי המדינה ולרוב גם קשה מאד לחזותם זמן רב מראש. ובעוד שהעיתוי של גלי ההגירה לישראל קשור בעיקר במשברים בארצות המוצא של המהגרים, הרי היקף המהגרים המגיע בכל גל, לעומת זאת, מושפע בין היתר, מהחלופות הפתוחות בפני המהגרים באותה תקופה.

המאמר מופיע כפרק בספר פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי".

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי מאת: ג’וני גל, רוני בר-צורי