וקיבצתי אתכם מן העמים: תהליכי עלייה וקליטה

ההגירה לישראל מתרחשת לא כתהליך רציף, אלא ב"גלים", שמקורם בהתרחשויות משבריות, בדרך-כלל, מחוץ למדינת ישראל, שאינן מושפעות על-ידי המדינה ולרוב גם קשה מאד לחזותם זמן רב מראש. ובעוד שהעיתוי של גלי ההגירה לישראל קשור בעיקר במשברים בארצות המוצא של המהגרים, הרי היקף המהגרים המגיע בכל גל, לעומת זאת, מושפע בין היתר, מהחלופות הפתוחות בפני המהגרים באותה תקופה.

המאמר מופיע כפרק בספר פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי".