זמירה מברך

צרו קשר

פרסומים

השכלה

דוקטורט, אוניברסיטת שיקגו, תואר מוסמך, חינוך, אוניבסרטית בר אילן, תואר בוגר, מתמטיקה, פיזיקה וחינוך, אוניברסיטה העברית

זמירה מברך /
עמיתה בתכנית מדיניות החינוך

פרופ' מברך היא מרצה לחינוך ודקאנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן. היא בעלת תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה וחינוך מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בחינוך מאוניברסיטת בר-אילן ותואר דוקטור מאוניברסיטת שיקגו. פרופ' מברך כיהנה כראש בית הספר לחינוך וכסגנית הרקטור באוניברסיטת בר-אילן, ועמדה בראש המכון לאינטגרציה של המרכז להוראת המדעים ובראש המרכז להוראה מתוקשבת במוסד. כמו כן מברך שימשה כמדענית הראשית של משרד החינוך, התרבות והספורט וייצגה את מדינת ישראל בוועדת החינוך של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD). פרופ' מברך הייתה חוקרת ראשית מטעם ישראל בשני מחקרי PISA בין-לאומיים, וכן חברה בוועדות בין-לאומיות העוסקות במחקר חינוכי. היא עמדה בראש קבוצת מטא-קוגניציה של הארגון האירופאי למחקר בחינוך ולמידה (EARLI) והייתה חברה במערכות של כתבי עת בין-לאומיים שונים. בשנים האחרונות היא עומדת בראש הוועדה הארצית לקידום תלמידים מחוננים ומצטיינים מטעם משרד החינוך. כמו כן היא חברה בוועדת ההיגוי של היוזמה למחקר יישומי בחינוך. מחקריה של מברך עוסקים בשיטות הוראה מטא-קוגניטיביות בתחום המדעים בכלל, והמתמטיקה בפרט.