חדשון דצמבר 2012

המאמרים בחדשון זה מתמקדים בכמה סוגיות "חמות" בשיח הציבורי בישראל.

מחקרו של מיכאל שלו על מעמד הביניים מעלה ממצאים מעניינים בנוגע לסיבות שעמדו מאחורי המחאה הגדולה ב-2011. מחקר נוסף עוסק במחירי הדלק. כאשר ישראלים מדברים על מחירים גבוהים, מחירי הבנזין בדרך כלל ניצבים בראש הרשימה – ובניגוד לטענת הממשלה שזינוק במחיר הנפט הגולמי הוא שעמד מאחורי עליות המחירים החדות של הבנזין במהלך ארבע שנים האחרונות, מתברר שהעלת מסים היא הגורם העיקרי לכך. עוד מופיעות בחדשון תובנות חדשות בתחום התעסוקה: ערן ישיב מוצא שלפי סקרי כוח האדם החדשים והמקיפים יותר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורי האבטלה בפועל בקרב ערביי ישראל גבוהים במידה ניכרת ממה שהיה ידוע עד כה. כל הנושאים הללו ורבים נוספים מופיעים בהרחבה בסדרת דוח מצב המדינה 2011-2012 על שם סינגר של מרכז טאוב, שיצא בימים האחרונים.