חדשון דצמבר 2011

במהדורה זו:

קיץ של מחאות — מחירים גבוהים, הכנסות נמוכות,
ותודעה הולכת וגוברת לגבי מה שמהווה רק קצה
הקרחון החברתי-כלכלי.

ההתנהגות בשוק העבודה של נשים וגברים בישראל,
אשר נולדו בעשורים שונים, משתנה מדור לדור;
השוני ברמת ההשכלה הוא המפתח להבדלים בדפוסי
התעסוקה.

פעילות כלכלית המתרחשת מתחת לרדאר של רשויות
המס הפכה נטל כבד לאלה הנושאים בעול. מבט על יוון,
איטליה וספרד — מהמדינות המפותחות הבודדות שהן
בעלות כלכלה שחורה גדולה אף מזו של ישראל — מראה
לאן דפוס כזה של התנהגות לאומית עלול להוביל.