חדשון חורף 2015

חדשון חורף 2015 מציג כמה ממצאים מרכזיים ממחקרי מרכז טאוב — הוא בוחן לעומק את השפעתה של ההשכלה על השכר בקרב חרדים, את מגמת הגידול בתעסוקה בקרב קשישים, ואת ההיצע המידלדל של משרות הסגל הבכיר באוניברסיטאות בישראל.

במרכז טאוב התרחשה פעילות רבה בחודשים האחרונים — החל בכנס השנתי בסדרה ע"ש סינגר בנושא "תכנון אסטרטגי וחשיבה לטווח ארוך בקביעת מדיניות", שכלל כ-200 משתתפים, וכלה בפרסום "דוח מצב המדינה" לשנת 2014. הדוח זמין לקריאה באתר מרכז טאוב ועותקים מודפסים נשלחו לרשימת התפוצה שלנו. כדי לקבל עותק מודפס של הספר או להצטרף לרשימת התפוצה שלנו לקבלת פרסומים בעתיד, צרו קשר בכתובת .info@taubcenter.org.il

הצוות וחבר הנאמנים של מרכז טאוב רוצים להודות מקרב לב לפרופ' דן בן-דוד על מנהיגותו היוצאת מן הכלל כמנהל מרכז טאוב בשש השנים האחרונות. אנחנו שמחים להודיע כי ד"ר צבי פיין מונה למנהל בפועל של המרכז. צבי ימלא את התפקיד בזמן שחבר המנהלים מחפש מנהל קבוע למרכז טאוב.