חדשון יולי 2010

במהדורה זו:

תהליך הצמיחה הכלכלית מגדיל מאוד את הביקוש לעובדים משכילים ומיומנים. לכך השפעות משמעותיות הולכות וגוברות על ההכנסות ועל הסיכויים המתמעטים להיות מועסק בקרב מי שרמת השכלתם נמוכה.

בניגוד לדעה הרווחת, הסיבה העיקרית לשיעורי העוני ואי השוויון הגבוהים בישראל ולשיעורי הצמיחה הכלכלית הנמוכים בעשורים האחרונים, אינה נובעת מהוצאות ממשלה נמוכות מדי אלא מעדיפויות לאומיות שקבעו איך יחולקו התקציבים ועל מה הם יוצאו.

שכר המינימום בישראל הוא מהגבוהים במערב, אך יש מחוקקים המעוניינים להעלות אותו יותר. מצד שני, מס ההכנסה השלילי בישראל נמוך מאד בהשוואה לארצות הברית.