חדשון יולי 2014

במהדורה זו:

בניגוד חד לדעה הרווחת — ולאוכלוסיות אחרות בישראל, המאופיינות בעלייה ברמות ההשכלה לאורך זמן — גברים ונשים חרדים בני ימינו משכילים פחות מדור ההורים שלהם.

לא רק שפריון העבודה בישראל נמוך מאוד בהשוואה לעולם המפותח, גם הפריון בארבעה מהמגזרים העסקיים המובילים במדינה נמוך מאוד.

מערכת הבריאות בישראל מתאפיינת בהיצע נמוך במיוחד של אחים מוסמכים, ובמספר בלתי מספק של בוגרי לימודי סיעוד ולימודי רפואה כאחד. בשנים האחרונות ננקטו כמה פעולות כדי לבלום את המגמות הללו, אולם יש לחכות ולראות אם הן אכן יצליחו.