חדשון ינואר 2011

בשנת 1990 היו בישראל רק 2,500 עובדים זרים. בחלוף שני עשורים, אחד מתוך שבעה עובדים במגזר העסקי איננו ישראלי.

הזרימה הגדולה של העובדים הזרים אל תוך המדינה, רובם בלתי מיומנים ובלתי משכילים, מלוּוה בקשיים גוברים עבור עובדים ישראלים שרמת השכלתם נמוכה. אחד המאמרים בחדשון נוגע בסוגיה זו בהקשר של אי-התעסוקה בקרב גברים ערבים בעלי עד עשר שנות לימוד. הסוגיה של העובדים הזרים הינה סימפטום אחד של העדר תכנית מערכתית רצינית להתמודדות עם הבעיות המורכבות והמחריפות בפניהן ניצב שוק העבודה במדינת ישראל. עבודה נוספת הנעשית במרכז, שתופיע בדו"ח מצב המדינה הבא — ותיסקר בחדשונים הבאים — יורדת לעומקם של נושאים מהותיים נוספים, כמו הבעיה ההולכת ומתרחבת של עובדים עניים. הצעות והערות יתקבלו, כתמיד, בברכה.