חדשון מרץ 2011

במהדורה זו:

שיעור הזכאות לבגרות של נשים בישראל כבר היה גבוה בעבר מזה של הגברים, והוא המשיך לעלות באופן ניכר בשנים האחרונות. השיפור הגדול ביותר בהישגי הבגרות נמצא בקרב ילדים שהוריהם בעלי השכלה נמוכה.

ההוצאה על רפואת השן היא סעיף הוצאה עיקרי על שירותי רפואה של משקי בית בישראל, בפרט העניים. הילדים והקשישים הם המפסידים העיקריים.

גילויי גז טבעי בחופי ישראל מעוררים אתגרי מדיניות מרחיקי לכת לעתיד המדינה.

דברים לזכרו של ד"ר ישראל כ"ץ ז"ל, המנהל המייסד של מרכז טאוב