חדשון מרץ 2013

במידה לא מבוטלת הבחירות האחרונות היו מעין סיבוב שני של מחאות 2011, והרצון לשינוי מהותי בא לידי ביטוי בבחירתם של 48 חברי כנסת חדשים מכל קצוות המפה הפוליטית.

מצד אחד, מצבה החברתי-כלכלי של ישראל בשנים האחרונות טוב ביחס למדינות מערביות שטרם נחלצו מהמיתון העמוק. מצד שני, תהליכים חברתיים-כלכליים ארוכי טווח בעייתיים מאוד החלו לצוף על פני השטח, והציבור מתחיל לחוש שהמסלול שמדינת ישראל צועדת בו אינו בר-קיימא. כפי שתוצאות הבחירות משקפות, יש הפנמה ציבורית הולכת וגוברת של חשיבות הנושאים הכלכליים-חברתיים והצורך בטיפול שורש כל עוד זה אפשרי. סוגיות מרכזיות אלו נמצאות במוקד עבודתו של מרכז טאוב, והן מקבלות דגש משמעותי במחקרים שאנו עורכים, בפרסומי דוח מצב המדינה השנתיים ובפרסומים נוספים המופיעים באתר המרכז.