חדשון נובמבר 2010

במהדורה זו:

ככל שחלקה של ההוצאה הפרטית במימון מערכת הבריאות גדל, ישראל הולכת ומתרחקת בהתמדה ממדינות הOECD ומתקרבת לארה"ב. האם גם הישגיה הגבוהים של ישראל בבריאות האוכלוסייה עומדים להיפגע ולהידמות  הישגיה הנחותים יחסית של מערכת הבריאות האמריקאית?

פערים הולכים וגדלים בהשכלה הם הגורם העיקרי לגידול בפערי השכר בישראל — שהינם בין הגבוהים במערב.

עלות הנסיעה בכביש 6 גבוהה במידה ניכרת לעומת כבישי אגרה ראשיים בארה"ב.