חדשון ספטמבר 2013

נושאים חברתיים ממשיכים להעסיק את הציבור ואת קובעי המדיניות המובילים בישראל.

שלושת המאמרים בחדשון לקיץ זה מפנים זרקור לשלושה תחומים הדורשים חשיבה וארגון מחודשים: חובות אישיים ומתן אשראי, איחוד רשויות ופריון עבודה. שינוי בכל אחד מהתחומים הללו עשוי להשפיע על הרמה האישית והלאומית כאחד.