חוקרת מרכז טאוב, הדס פוקס, על פערי שכר בין נשים לגברים

הדס פוקס, חוקרת במרכז טאוב, התראיינה בסדר יום בכאן ב' על פערי שכר בין נשים לגברים.