חוקר בכיר במרכז טאוב על לימודי ליבה לחרדים מתארח בלונדון וקירשנבאום