חזון והמלצות עבור מערכת החינוך
מחבר: כרמל בלנק, יוסי שביט, נחום בלס מחקרי מדיניות

פרק זה מציג המלצות שמטרתן ליצור בישראל מערכת חינוך ציבורית, איכותית ושוויונית; מערכת אשר תפתח את שעריה לכל ילד וילדה, נער ונערה, ותאפשר לכלל תלמידיה למצות את יכולותיהם ושאיפותיהם.

לשם כך, על מערכת החינוך להנגיש ככל שניתן את מסגרות הלימוד לכלל התלמידים המעוניינים להשתלב בהן, מגיל טרום חובה ועד לתואר הראשון, כדי שיוכלו להשתלב בהצלחה כשווים בין שווים עם בוגרי מערכות החינוך של המדינות המפותחות המתקדמות ביותר ברמה הגלובלית. מערכת זו לא תתעלם משונות אישית, תרבותית או דתית, אך תפעל בנחישות לצמצום אי-שוויון השכלתי בין קבוצות אתניות, מעמדות חברתיים, מגדרים, לאומים וקבוצות דתיות.

המאמר מופיע כפרק בדוח השנתי של המרכז: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק